dugnad-host-2015
Atriumbyen Huseierforening kaller inn til dugnad onsdag 14. oktober. Vi starter kl 17:30.

Etter flere henvendelser fra beboere har vi bestemt datoen for dugnaden senere enn på mange år. Dermed håper vi at mesteparten av løvet har falt denne gangen. Hvis det er tid og anledning, trenger også plassen ved containerne en opprenskning så det ser litt hyggelig ut der også.

Som vanlig rydder vi alle fellesarealene og holder på utover ettermiddagen til vi er ferdige. Det blir lagt ut en avkryssningsliste i fellesgarasjen slik at vi får en oversikt over deltagelsen. Elever fra 7. trinn på Steindal vil bli engasjert til å hjelpe til denne gangen også. Selvsagt serveres det kaffe, vafler og annen drikke når vi er ferdige. Benytt også anledningen til en hyggelig prat med naboen!

Hjertelig velkommen på dugnad.