28. April 2016 · 1 kommentar · Kategorier: Dugnad

VELKOMMEN TIL DUGNAD MANDAG 9.5 FRA KL. 17.00!

Som vanlig rydder vi alle fellesarealene og holder på utover ettermiddagen til vi er ferdige. Det blir lagt ut en avkryssingsliste i fellesgarasjen slik at vi får en oversikt over deltagelsen. Elever fra 7.trinn på Steindal vil bli engasjert til å hjelpe til denne gangen også. Selvsagt serveres det kaffe og vafler når vi er ferdige. Benytt anledningen til en hyggelig prat med naboen!

CONTAINERE

Alle oppfordres til å fjerne bilene fra gata disse dagene så Retura kommer fram.

3 containere for hageavfall settes ut om morgenen mandag 9.5 og hentes tirsdag 10.5 Hageavfall er greiner, kvister, løv og gress. Greinene skal ikke være over 15 cm i diameter. Plastsekker skal ikke legges i containerne.

2 containere for restavfall kommer tirsdag 10.5 og hentes onsdag 11.5. Disse er beregnet på mindre avfall, altså ikke avfall etter større bygningsmessig rehabilitering, felling av trær på egen eiendom mm. Når containeren er full må det ikke settes avfall ved siden av. Dette blir ikke fjernet av renholdsverket.

 

Mer detaljert info om dugnaden finner du i AH-nytt som er delt ut til alle husstandene. AH-nytt kan også lastes ned her AH-nytt våren 2016.

Kommunen har startet årets feieaksjon. Oppstart av feiing i de enkelte områdene blir annonsert via sms. Du kan sjekke din oppføring på www.servicevarsling.no

Feiesonene for vanlige boliggater finner du lengre ned på siden https://www.trondheim.kommune.no/content/1117712646/Feiing-av-veg-2016.

Oppstart og status oppdateres fortløpende.

Styret oppfordrer alle som parkerer i gata om å registrere seg for varsling, slik at vi får feid hele kjørebanen.