Kommunen har startet årets feieaksjon. Oppstart av feiing i de enkelte områdene blir annonsert via sms. Du kan sjekke din oppføring på www.servicevarsling.no

Feiesonene for vanlige boliggater finner du lengre ned på siden https://www.trondheim.kommune.no/content/1117712646/Feiing-av-veg-2016.

Oppstart og status oppdateres fortløpende.

Styret oppfordrer alle som parkerer i gata om å registrere seg for varsling, slik at vi får feid hele kjørebanen.

You must be logged in to leave a reply.