Styret minner om at det blir avholdt generalforsamling onsdag 1. mars.