• Det blir dugnad 2. mai.
  • 7. mai kommer Tobb, da blir gangveiene vasket
  • Ekstra generalforsamling mandag 7. mai på Steindal skole, tema er dekke på gangveiene. (sender ut sakspapirer med styrets forslag til vedtak i slutten av måneden)
  • AH-nytt kommer om en ukes tid