AH-NYTT VÅREN 2017

STYRET

Mildrid Nygård – milnygaa@gmail.com – Leder – tlf. 47 07 89 30

Marit Herrem – marit@herrem.no -Sekretær – tlf. 95 26 38 13.

Svein Eirik Fauskevåg, s.e.fauskevaag@gmail.com  –  tlf. 95 77 24 23.

Elin Drange – elindrange@gmail.com – tlf. 99 10 23 25.

Erlend Skanke – eskanke@online.no – tlf. 90 82 39 41

Styret ønsker en tett dialog med huseierne gjennom hele året. Ta gjerne kontakt med en av oss hvis det er saker du ønsker å drøfte. Vi ønsker gjerne stoff til både hjemmesiden og AH-nytt.

 

Hjertelig velkommen til alle nye huseiere! Vi håper dere vil trives her på Steindal.

VELKOMMEN TIL DUGNAD ONSDAG 10.5 FRA KL. 17.00!

Som vanlig rydder vi alle fellesarealene og holder på utover ettermiddagen til vi er ferdige. Det blir lagt ut en avkryssingsliste i fellesgarasjen slik at vi får en oversikt over deltagelsen. Elever fra 7.trinn på Steindal vil også bidra til et pent uteområde. Selvsagt serveres det kaffe og vafler når vi er ferdige. En ypperlig anledning til å bli kjent med naboene og utveksle inspirerende ideer for hus og hage!

 

CONTAINERE

Alle oppfordres til å fjerne bilene fra gata disse dagene så Retura kommer fram.

3 containere for hageavfall settes ut om morgenen onsdag 10.5 og hentes torsdag 11.5 Hageavfall er greiner, kvister, løv og gress. Greinene skal ikke være over 15 cm i diameter. Plastsekker skal ikke legges i containerne.

2 containere for restavfall kommer torsdag 11.5 og hentes fredag 12.5. Disse er beregnet på mindre avfall, altså ikke avfall etter større bygningsmessig rehabilitering, farlig avfall, felling av trær på egen eiendom mm. Se vedlagte oversikt. Avfall som settes ved siden av blir ikke fjernet. Takk for at du unngår dette.

 

ARBEIDSFORDELING

For å dekke hele fellesområdet har styret også denne gang fordelt beboerne på følgende måte:

Hus nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35 og 37 tar området på og rundt ballplassen, området nedenfor nr. 5 og området på baksiden av nr. 1, 7, 15 og 23.

Hus nr. 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 og 69 tar området mot Steindalsveien og Hans Baucks vei og området på baksiden av nr. 31, 39, 47, 55 og 63.

Hus nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28 tar området mellom Bjarne Ness’ vei og Chr. Eggens vei, samt på baksiden av nr. 10, 16, 22, 28 og 34.

Hus nr. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 og 58 tar området på og rundt lekeplassen, friområdet ovenfor garasje 7 og på baksiden av nr. 40, 46, 52 og 58.

Fordelingen er veiledende og det er viktig at alle hjelper til slik at alle områdene blir dekket.

 

HAGEPLAN

Styret og TOBB har vært på befaring ette brøytingen. Det er usedvanlig mange skader på plener og kantsteiner i år. TOBB skal sette i stand området så snart de har mulighet.

De nye rognetrærne er beskåret og støttene er fjernet av Grønt Vedlikehold AS. Nå står trærne på egne røtter og vil forhåpentligvis vokse seg vakre og sterke.

 

KOSTING I GÅGATENE OG CHRISTIAN EGGENS VEG

Feiingen i gågatene er gjort av TOBB i år også med flott resultat. Og jammen tok de fortauene også! En jobb mindre for oss på dugnaden.

Tid for feiing i Christian Eggens veg er ikke fastsatt ennå. Det blir ikke satt opp varselskilt på forhånd.

Huseierne oppfordres igjen til å registrere sitt telefonnummer via  www.servicevarsling.no. Dette er en tjeneste som sikrer varsling via sms når feiingen starter. På denne måten håper vi at alle biler er fjernet når feiebilen kommer. Du kan også undersøke via Trondheim bydrift hvilken uke feiingen starter. Vi hører til i sonen Angelltrøa-Stubban-Risvollan.

 

TØMMEPLAN

Rutinene er som før

Private dunker for restavfall tømmes annenhver  uke 16 – 18 – 20 osv.

Papir tømmes annenhver uke 10 – 12 – 14 – 16 osv.

Plast tømmes hver fjerde uke 12 – 16 – 20 – 24 osv.

 

FELLESOMRÅDENE

Atriumbyens fellesområder er et gode for alle beboerne. Styret henstiller til at disse områdene holdes fri for hensetting av privat hageavfall o.l. Heldigvis har renholdsverket mange gode tilbud når rusk og rask hoper seg opp.

Heggstadmoen tar i mot både hageavfall (gratis!) og restavfall i alle varianter :

Mandag  – torsdag 07.00 – 20.00

Fredag  – 07.00 – 15.00

Lørdag – 10.00 – 14.00

Uke 19 har dessuten kommunen tilbud for innsamling av hageavfall. Du kan samle dette i dertil egnede sekker og sette disse i veikanten. Sekker fås kjøpt mange steder og det nærmeste for oss er Cirkle K Nardo (tidl. Statoil). Renholdsverket tilbyr også avfallstaxi.

Fretex og gratisbutikken, også på Heggstadmoen, er gode muligheter til å levere klær/tekstiler, krimkrams og innbo som du ikke har bruk for lenger. Ta en tur dit, anlegget er blitt så fint og effektivt!

 

TEKNISK UTVALG

Kartleggingen av samtlige rør er gjort. Noen steder må det undersøkes litt mer om hva som må gjøres. Nå avventes tilbud fra Olimb, rørfornyingsfirmaet. I løpet av mai lages kostnadsramme og forslag til finansiering. Saken er i rute i forhold til planen som ble vedtatt på generalforsamlingen.  Alle henvendelser i denne anledning rettes til styret.

 

HJEMMESIDEN

Nettsiden har et eget område for beboere. Du får tilgang til det interne huseierområdet ved å registrere deg som beboer i området. En administrator godkjenner deg som huseier, og du får passord tilsendt på e-postadressen du oppga. Godkjenning må gjøres manuelt av administrator, dette kan ta noen timer eller dager.

 

Gå til http://www.atriumbyen.no/

Se høyre side av skjermen. Velg Logg inn for AH-beboere.

Hvis du har registrert deg før: logg inn med brukernavn du laget ved registrering av passord.

 

Hvis du IKKE har registrert deg før: Velg Ny bruker? Klikk her for å registrere deg.

Fyll ut informasjon i skjema. Trykk Registrer.

Du får følgende melding: Gratulerer! Du er nå registrert. Du mottar snart en e-post med passord som du skal bruke for å logge deg inn.

Vent til du har fått passord på e-post før du logger inn (kan ta noen timer eller dager.)

Hvis du har glemt passordet: Velg Klikk her for å bestille et nytt passord. Administrator må opprette et nytt passord manuelt og sende deg. Kan ta timer eller dager.

Du kan endre eget passord etter innlogging.

Se høyre side av skjermen. Velg Endre passord, skriv nytt passord to ganger, velg Oppdater passord.

 

CANAL DIGITAL

De analoge TV-signalene slukkes 18.september 2017. Det betyr at alle trenger en digital dekoder eller kortleser for å kunne se TV etter denne datoen. Se vedlegget. Hver huseier må selv avklare eventuelle spørsmål direkte med Canal Digital.

 

Vedlegg

Informasjon fra CanalDigital

Brosjyre fra Retura  – hva restavfall IKKE skal inneholde

Nå satses det mye på gjenbruk istedet for å kaste. Mye vi kaster er fortsatt brukbart eller kan repareres. Kunne vi har brukt fellesgarasjen til å sette fra oss ting som skal kastes, slik at andre kan hente ting de kan ha bruk for? Ved hver dugnad kan vi sende bort det som står i fellesgarasjen, slik at det er tomt igjen.

Det ville fungert som en fin oppsamlingsplass og være bra både for naboskap, miljø og framtid. Det trengs bare noen hyller til å sette fra seg ting, kanskje noen har hyller de skal kvitte seg med?

Hilsen Kerstin Flovikholm i nr. 8.

 

Det var svært godt oppmøte på vårens dugnad, men så var vi veldig heldige med været også da. 47 husstander registrerte seg og deltok i felles innsats for å holde området trivelig. Vi er jo ganske avhengige av dugnadsinnsatsen for felles trivsel.

Dugnad_20160509_1

Etterpå var som vanlig belønning i form av kaffe og vafler og hyggelig samvær.

Dugnad_20160509_2

28. April 2016 · 1 kommentar · Kategorier: Dugnad

VELKOMMEN TIL DUGNAD MANDAG 9.5 FRA KL. 17.00!

Som vanlig rydder vi alle fellesarealene og holder på utover ettermiddagen til vi er ferdige. Det blir lagt ut en avkryssingsliste i fellesgarasjen slik at vi får en oversikt over deltagelsen. Elever fra 7.trinn på Steindal vil bli engasjert til å hjelpe til denne gangen også. Selvsagt serveres det kaffe og vafler når vi er ferdige. Benytt anledningen til en hyggelig prat med naboen!

CONTAINERE

Alle oppfordres til å fjerne bilene fra gata disse dagene så Retura kommer fram.

3 containere for hageavfall settes ut om morgenen mandag 9.5 og hentes tirsdag 10.5 Hageavfall er greiner, kvister, løv og gress. Greinene skal ikke være over 15 cm i diameter. Plastsekker skal ikke legges i containerne.

2 containere for restavfall kommer tirsdag 10.5 og hentes onsdag 11.5. Disse er beregnet på mindre avfall, altså ikke avfall etter større bygningsmessig rehabilitering, felling av trær på egen eiendom mm. Når containeren er full må det ikke settes avfall ved siden av. Dette blir ikke fjernet av renholdsverket.

 

Mer detaljert info om dugnaden finner du i AH-nytt som er delt ut til alle husstandene. AH-nytt kan også lastes ned her AH-nytt våren 2016.

dugnad-host-2015
Atriumbyen Huseierforening kaller inn til dugnad onsdag 14. oktober. Vi starter kl 17:30.

Etter flere henvendelser fra beboere har vi bestemt datoen for dugnaden senere enn på mange år. Dermed håper vi at mesteparten av løvet har falt denne gangen. Hvis det er tid og anledning, trenger også plassen ved containerne en opprenskning så det ser litt hyggelig ut der også.

Som vanlig rydder vi alle fellesarealene og holder på utover ettermiddagen til vi er ferdige. Det blir lagt ut en avkryssningsliste i fellesgarasjen slik at vi får en oversikt over deltagelsen. Elever fra 7. trinn på Steindal vil bli engasjert til å hjelpe til denne gangen også. Selvsagt serveres det kaffe, vafler og annen drikke når vi er ferdige. Benytt også anledningen til en hyggelig prat med naboen!

Hjertelig velkommen på dugnad.