Atriumbyen sto ferdig i 1968. Det betyr at vi nå i 2018 kan feire 50-årsjubileum.

Det hadde vært veldig morsomt om noen av beboerne som faktisk har bodd her hele tiden kunne skrive ned noe om historien og dele det med oss andre på denne siden.

Det hadde også vært morsomt om noen andre historieinteresserte kunne skrive noe om Atriumbyens historie og formidle stoffet her. Hvis vi skal få samlet historisk stoff her er vi anhengig av beboernes hukommelse og eventuelle private samlinger for det er dessverre ikke mye å hente i styrets arkiver. Det har riktignok vært tatt vare på arkivmateriale helt fra starten i 1968, men dessverre er det meste av dette materialet borte for alltid. Styret 2017 makulerte nemlig arkivmaterialet fra starten og fram til 2007.